2012 YILI ECZANE SATIŞ HASILATLARININ GİRİŞİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 01.02.2012 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren SGK Protokolünün 7.1.maddesi gereği eczaneler için sözleşmelerin her yıl Nisan ayında yenilenmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde Protokolün 7.15.maddesi gereği eczacılar, sözleşme yaparken eczanenin yapacağı indirim oranının tespiti amacıyla Protokolün eki Eczane Bilgi Formunun (EK-5) bir örneğini Kurum taşra teşkilatına ibraz etmek zorundadır.

2013 Yılı için Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme yapmak isteyen meslektaşlarımız tarafından kullanılmak üzere basım aşamasında olan Tip Sözleşme Formlarının adetleri, bu hasılat bilgileri doğrultusunda belirlenmekte olduğundan, eczacılarımızın 2012 yılı satış hasılatlarını aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden giriş yapması gerekmektedir.

2012 yılı satış hasılatı girişleri için;
Eczacının E-İmzası var ise;
1. FarmaInbox programındaki Eczacı Bilgi Sistemi butonuna basacaktır.
2. E-İmzasını bilgisayarına takıp, PIN kodunu girecektir.
3. Eczacı Bilgi Sistemi açılacaktır. Eczacı Bilgi Sistemi'ndeki "Eczane Bilgi Formu EK-5" formunu doldurup, kaydedecektir.
4. Sistemin verdiği PDF çıktısı yazıcıdan yazdırılacaktır.
5. Yazdırılan bu form Vergi Dairesinden onaylatılacaktır.

Eczacının E-İmzası yok ise;
1. FarmaInbox programındaki Reçete Tevzi butonuna basacaktır.
2. SGK Sicil numarasını ve şifresini girecektir.
3. Reçete Tevzi Sistemi içerisindeki EBS butonuna basacaktır.
4. Eczacı Bilgi Sistemi açılacaktır. Eczacı Bilgi Sistemi'ndeki "Eczane Bilgi Formu EK-5" formunu doldurup, kaydedecektir.
5. Sistemin verdiği PDF çıktısı yazıcıdan yazdırılacaktır.
6. Yazdırılan bu form Vergi Dairesinden onaylatılacaktır.

Konu ile ilgili üyelerinizin ivedi olarak bilgilendirilmesi ve belirtilen işlemlerin 15 Nisan 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlanmasının sağlanması için gereğini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
Resim-1

Not :

*
Türk Eczacıları Birliği' nden temin ettiğiniz e-imzanız varsa Resim-1' de gösterildiği gibi giriş yapabilirsiniz.

*Türk Eczacıları Birliği' nden temin ettiğiniz e-imzanız yoksa farmainbox programından giriş yaparakEBS logosuna tıklayıp "Hasılat Bilgi Giriş" formuna ulaşabilirsiniz. Bu işlemle ilgili ekran görüntüleri aşağıda mevcuttur.