2013 YILI SEÇİMLİ 7. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

06.08.2013
Sayı:2013-074
Konu:2013 Yılı Seçimli 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı
SAYIN ÜYEMİZ;
40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası 7. Dönem Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem esasına göre 7 Eylül 2013 Cumartesi günü saat:14:00’te çoğunluk sağlanamadığı takdirde 6643 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca mevcut üye ile 14 Eylül 2013 Cumartesi günü saat:14:00’te Karacaibrahim Mahallesi Hapishane Sokak Akçin Apt. Kat:1 Daire:1 Kırklareli adresindeki Odamız Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Gündem görüşmeleri sonuçlandıktan sonra ilk toplantıda çoğunluk sağlanmış ise 8 Eylül 2013 Pazar günü çoğunluk sağlanamamış ise 15 Eylül 2013 Pazar günü saat: 09:00-17:00 saatleri arasında mevcut üye ile aynı adreste seçim yapılacaktır.
15 Eylül 2013 Pazar günü saat: 09:00-17:00 saatleri arasında Oda Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Haysiyet Divanı Asil ve Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Büyük Kongre Delegasyonu Asil ve Yedek Üyeleri seçimi 40.Bölge Kırklareli Eczacı Odası Toplantı Salonunda Yapılacaktır.
İlgili yasa gereği Oda Genel Kurul Toplantısına üyelerin katılmaları ve Seçimli Toplantılarda da oy kullanmaları zorunludur. Geçerli mazereti olmaksızın Genel Kurul Toplantılarına katılmayanlar ve oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Gereğini ve Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla;
Ecz. Aytül ÇİLOĞLU
GÜNDEM
1.Açılış ve yoklama
2.Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
3. Saygı Duruşu
4.Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması
5.Yönetim Kurulu Mali Raporunun okunması
6.Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
7.Çalışma, Mali ve Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi
8.Raporların ayrı ayrı İbra edilmesi
9. 2013-2014 Yılı Tahmini Bütçesinin sunulması ve görüşülmesi
10.Dilek ve Temenniler
11.Kapanış