15.04.2014 Tarih ve 28973 Sayılı RG'de İlaçların Güvenliği Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

22/3/2005tarihli ve 25763 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Beşeri TıbbiÜrünlerin Güvenliğininİzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik’i yürürlükten kaldıran “İlaçların GüvenliliğiHakkında Yönetmelik” 15/04/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin;

a) 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (e) bendi yayımıtarihinden bir yıl sonra,

b) 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasıyayımıtarihindenüçay sonra,

c) Diğer maddeleri yayımıtarihinde, yürürlüğegirecektir.

Yönetmelik metni ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Yönetmelik için tıklayınız.