T.İŞ BANKASI SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN 30 EYLÜL TARİHİNE UZATILMASI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından 10.07.2013 tarihinde yapılan duyuru ile, Birliğimiz ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 04.06.2013 tarihinde imzalanan “Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türk Eczacıları Birliği Arasında Banka Sağlık Yardımlarından Yararlanan Hak Sahiplerinin Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında sözleşme formlarının bastırıldığı, eczacı odalarına gönderimine başlandığı, T.İş Bankası ile sözleşme yapmak/yenilemek isteyen meslektaşlarımızın, formlarını bağlı bulundukları eczacı odasından 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerektiği bildirilmişti.

Birliğimize, süre uzatımı konusunda ulaşan taleplere istinaden Türkiye İş Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmede, sözleşme yenileme işlemleri için sürenin 30 Eylül 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter