NÜFUSA GÖRE ECZANE SAYILARI TABLOSU (2) HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 17.07.2013 tarihli ve 5838 sayılı bölge eczacı odası yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız ile 28/01/2013 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayımlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2012 sonuçlarından yola çıkılarak, ilçelerde eczane başına düşen nüfusun hesaplandığı ve 2012 yılı eczane ve nüfus sayısı baz alınarak bir taslak tablo hazırlandığı bildirilmiş ve bölgenizde bulunan eczane sayılarının ilçe bazında kontrol edilmesi sonucu hata tespit edilmesi halinde bildirimleriniz doğrultusunda söz konusu Tablo’da güncelleme ve düzeltme yapılacağı belirtilmişti.

Konu hakkında eczacı odalarımız tarafından Birliğimize yapılan bildirimler doğrultusunda 1.Taslak Tablo güncellenmiş olup, güncel 2. Taslak Tablo dijital ortamda ve ekte gönderilmektedir.

Söz konusu Tablo Sağlık Bakanlığı’na sunulacağından, bölgenizde bulunan eczane sayılarının ilçe bazındaki son kontrollerinin yapılarak, hata tespit edilmesi halinde, bir Excel tablosu üzerinde belirtilmesi ve en geç 19.08.2013 Pazartesi gününe kadar günü mesai bitimine kadar bildirilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Nüfusa Göre Eczane Sayıları Tablosu_