01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİNE AİT ODA AİDATLARI  (13-01-2015)

2015 YILI AİT ODA AİDATLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİR.

Yardımlaşma Sandığı
 Eczane Sahibi için Giriş                 : 118,96 TL
Kamu Eczacısı için Giriş                  : 59,48 TL
 
Eczane Sahibi için Yıllık                  :118,96 TL
Kamu Eczacısı için Yıllık                 : 59,48 TL
 
Afet Fonu Katkı Payı
 Eczane Sahibi için                           : 39,65 TL
 
Üye Aidatı
 Eczane Sahibi için Giriş                 : 39,65 TL
Kamu Eczacısı için Yıllık                 : 19,83 TL
 
Oda Giderlerine Katkı Payı
 Eczane Eczacısı için Yıllık              : 594,75 TL
 
TOPLAM                                            
Eczane Eczacısı için                         : 793,01 TL