Sağlığınıza Dair Ne Varsa Eczacınızda Afişleri Hakkında  (23-05-2017)

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 03.05.2017 tarihinde sonuçlanan protokol revizyonu görüşmeleri kapsamında, "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" eki olarak; EK-6 "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi imzalanmıştır.

Türkiye'nin en ücra yerleşim yerlerinde yaygın hizmet veren ve hastaların en kolay ulaşabildiği sağlık kuruluşları olan eczanelerin medikal malzemeler için de halkımıza en iyi şekilde danışmanlık ve temin hizmeti vereceği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, "Sağlığınıza Dair Ne Varsa Eczacınızda" afişlerimiz hazırlanmıştır.

Ayrıca, afiş görselinin Odanızın web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında da kullanılabilmesi için, Afişimiz dijital olarak da ekte gönderilmektedir.

Basılı afişlerin üyelerinize etkin bir şekilde dağıtılması ve eczanelerde sunulması konusunda göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür eder, bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter