2017 YILI OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULUNDA OLUŞTURULAN GÖREV DAĞILIMI  (27-09-2017)

 Sayın Meslektaşım;

 

15-16-17 Eylül 2017 tarihlerinde yapılan Odamızın 2017 yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

YÖNETİM KURULU

Başkan                      : Ecz. Çelikcan POLAT

Genel Sekreter          : Ecz. Turgut PEHLİVAN

Sayman                    : Ecz. Ali KARAKOL

Üye                           : Ecz. Semra YILMAZ

Üye                            : Ecz. Fatma Bilge KAVAKOĞLU

 

DENETLEME KURULU

Başkan                      : Ecz. A. İpek ALADAĞ KURŞUN

Üye                            : Ecz. Şenay KALKAN

Üye                            : Ecz. Duygu ÖTÜN KARABEYOĞLU

 

HAYSİYET DİVANI

Başkan                      : Ecz. Adnan BIYIKLI

Başkan Vekili            : Ecz. İsmail ÇELEBİ

Sözcü                        : Ecz. Şirin TÜMER KILIÇCIGİL

Üye                            : Ecz. Şerafettin YLÇINEGE

Üye                            : Ecz. Mehtap ÖZER