HEMOFİLİ REÇETELERİ HAKKINDA  (25-09-2012)
Hemofili hastaları reçetelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1 – Hastanın çıkmış sağlık kurul raporunda profilaksi yazıyorsa…
      Reçetede ;
 
·         Teşhiste profilaksi yazması durumunda haftalık doz 4500 üniteyi geçmeyecek şekilde maksimum 3 aylık reçete edilebilir
·         Teşhiste akut kanama veya cerrahi müdahale öncesi yazması durumunda 3 günlük ek sağlık kurulu raporu düzenlenmesi zorunlu ( Bu ek sağlık kurul raporu ; hemotoloji uzmanı veya bu uzmanın olmadığı yerlerde iç hastalıkları veya 3 çocuk doktoru tarafından, raporda belirtilen kg. başına maksimum dozu aşmayacak şekilde düzenlenecek ve maksimum 3 günlük olacaktır. Gerek görülmesi durumunda yine aynı şekilde yeni bir ek 3 günlük rapor düzenlenir)
 
2- Hastanın çıkmış sağlık kurul raporunda profilaksi yazmıyorsa
     Reçetede ;
 
·         Teşhiste profilaksi yazamaz

·         Teşhiste akut kanama veya cerrahi müdahale yazması gerekir ki bu durumda 3 günlük ek sağlık kurulu raporu düzenlemek zorunda (Bu ek sağlık kurul raporu ; hemotoloji uzmanı veya bu uzmanın olmadığı yerlerde iç hastalıkları veya 3 çocuk doktoru tarafından, raporda belirtilen kg. başına maksimum dozu aşmayacak şekilde düzenlenecek ve maksimum 3 günlük olacaktır. Gerek görülmesi durumunda yine aynı şekilde yeni bir ek 3 günlük rapor düzenlenir)