Kırmızı Reçete Azami Doz Miktarları

KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ MİKTARLARI


Uyuşturucu Madde/Müstahzarlar Yazılabilecek Maksimal Doz Reçete Tekrarlama Süresi
*Morphine HCl 300 mg (parenteral) 5 günden önce tekrarlanamaz
Morphine HCl 0.01 g ampul 3 kutu
Morphine HCl 0.02 g ampul 3 kutu
*Morphine HCl*3*H2O 2700 mg (oral) 10 günden önce tekrarlanamaz
Vendal retard tablet (30x10 mg) 9 kutu
(30x30 mg) 3 kutu
(30x60 mg) 1 kutu
(20x100 mg)
*Morphine sulfate 2700 mg 10 günden önce tekrarlanamaz
MST continus tablet (20x10 mg) 13 kutu
(14x30 mg) 6 kutu
(6x60 mg) 7 kutu
(4x100 mg) 6 kutu
M-ESLON mikropellet kapsül (21x10 mg) 12 kutu 10 günden önce tekrarlanamaz
(14x30 mg) 6 kutu
(7x60 mg) 6 kutu
(7x100 mg) 3 kutu
*Pethidine HCl 6000 mg (oral) 10 günden önce tekrarlanamaz*
Aldolan ampul 100 mg 5 amp 3 kutu 3 aydan önce tekrar reçete edilmeyecektir. Kronik ağrı tedavisinde kullanımı kontrendikedir. Akut ağrı tedavisinde 5 günden daha uzun kullanımı uygun değildir.
3 amp 5 kutu
Pethidine antigen amp 100 mg 2 kutu
*Oxymorphone 25 mg  
*Hydromorphone 35 mg  
Jurnista 4 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tablet 1 kutu 28 günden önce tekrarlanamaz
Jurnista 8 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tablet
Jurnista16 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tablet
Jurnista 32 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tablet
Jurnista 64 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tablet
*Poudre d'opium 1250 mg  
*Teinture d'opium 12.5 mg
*Codeine 1000 mg 10 günden önce tekrarlanamaz
*Codeine phosphate 1/2 H2O 1400 mg
*Oxycodone 50 mg *
*Hydrocodone 110 mg
*Dihydrocodeine 600 mg
*Ethyl Morphine (Dionine) 375 mg
*Fentanyl 1500 mcg (1.5 mg)
Fentanyl citrate ampul 10x2 ml (50 mcg/ml) 1 kutu
Fentanyl citrate flakon 10 ml (50 mcg/ml) 3 flakon
Fentanyl citrate flakon 20 ml (50 mcg/ml) 1 flakon
Fentanyl citrate BP antigen ampul 10x2 ml (50 mcg/ml) 1 kutu
Talinat 0,1mg 10X2 ampul   1 kutu  
Talinat 0,5 mg 1x10 ml ampul   3 kutu  
ACTİQ 200 mcg oromukozal aplikatörlü pastil (200 mcgx3) 4 kutu
ACTİQ 400 mcg oromukozal aplikatörlü pastil (400 mcgx3) 2 kutu
ACTİQ 800 mcg oromukozal aplikatörlü pastil (800 mcgx3) 2 kutu  
Abstral 800 mcg 10 Dilaltı Tablet 3 kutu NOT:Abstral Dilaltı Tabletler için yukarıda belirtilen 3'er kutuluk maksimal dozlar 15 günlük
doz olarak en fazla reçete edilebilecek miktarlardır. Ancak tek uzman hekim raporu olmak
kaydıyla aynı farmasötik dozaj formundan ilave 3 (üç) kutu daha reçete edilebilecektir.
Ayrıca gerekli olduğu durumlarda raporda gerekçesi belirtilmek kaydıyla toplam 6 (altı)
kutuyu geçmeyecek şekilde farklı bir farmasötik dozaj formu da reçete edilebilecektir.
Abstral 400 mcg 10 Dilaltı Tablet 3 kutu
Abstral 200 mcg 10 Dilaltı Tablet 3 kutu
Abstral 100 mcg 10 Dilaltı Tablet 3 kutu
Transdermal flaster (fentanyl) 75 mg NOT: 75 mg'lık miktar aşılmamak kaydıyla, bir reçeteye bu ilacın farklı dozlar içeren
miktarları yazılabilir. Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 10 günden önce
tekrarlanamaz.
NOT: 100 mcg üzerinde kullanım ihtiyacı için olan hastalar için; hastanın klinik toleransı ve
ağrı kontrolüne bağlı olarak 400 mcg/72 saat aşılmaması şartıyla, gerekçeyi belirtir 3 imzalı
bir rapora istinaden, kansere bağlı ağrıların kontrolünde bir kırmızı reçeteye 15 (onbeş)
günlük gerekli doz yazılabilir.
Durogesic 12 mcg/saat transdermal flaster (5x1,2 mg) 6 kutu  
Durogesic 25 mcg/saat transdermal flaster (5x2.5 mg) 6 kutu
Durogesic 50 mcg/saat Transdermal Flaster (5x5.0 mg) 3 kutu
Durogesic 75 mcg/saat Transdermal Flaster (5x7.5 mg) 2 kutu
Durogesic 100 mcg/saat transdermal flaster (5x10.0 mg) 1 kutu
*Alfentanil 7 mg  
Rapifen Ampul 5 x 2 ml (0,5 mg / ml) 1 kutu bir kırmızı reçeteye ancak bir formu yazılabilir*
Rapifen Ampul 5 x 10 ml (0,5 mg / ml)
*Remifentanil    
Ultiva enjektabl flakon 1 kutu  
*Suboxone 2 MG/0,5 MG 28 Dilaltı Tablet 6 kutu NOT: Suboxone Dilaltı Tablet rapora istinaden psikiyatristler tarafından kırmızı reçeye
yazılacaktır. Rapor sadece kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastanelerde kurulan madde
bağımlılığı tedavi merkezleri olan yerlerden verilecektir. Bir kırmızı reçete 14 günden önce
tekrarlanmayacaktır. Her kırmızı reçeteye; reçeteyi yazan hekim tarafından ''yapılan idrar
tahlilinde opiat negatif çıkmıştır'' ifadesi yer alacaktır.
*Subxone 8 MG/2 MG 28 Dilaltı Tablet 2 kutu
Sufenta ampul 5x2 ml (0.005 mg/ml) 1 kutu bir kırmızı reçeteye ancak bir formu yazılabilir
Sufenta ampul 5x10 ml (0.005 mg/ml)
*Dextropropoxyphene HCl 1000 mg  
*Tilidine HCl (Dalidine) 1000 mg
*Diphenoxylate HCl 38 mg
*Pentazocine (Basta, Sosegon ampul-tablet) 300 mg
Methadone 125 mg
Normethadone (Ticarda damla) 112 mg
*Cocaine 225 mg
*Methylphenidate HCl 1200 mg  
Ritalin tablet (30x10 mg) 12 kutu NOT:Ritalin tablet adlı müstahzardan sadece çocuk ve ergen psikiyatristleri ve yetişkin
psikiyatristleri tarafından kırmızı reçeteye iki aylık tedavi için en fazla oniki kutu yazılabilir.
Concerta kontrollü salım tableti (30x18 mg) 2 kutu NOT:Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg Kontrollü Salım Tabletleri, çocuk ve ergen psikiyatristleri ve yetişkin psikiyatristleri tarafından bir kırmızı reçeteye aynı dozdan iki aylık tedavi için en fazla iki kutu,(farklı dozlardan reçete edildiğinde toplam 2 kutu olarak verilmelidir.örnek:Concerta 18 mg ve 27 mg birlikte reçete edildiğinde birer kutu olarak toplamda 2 kutu verilmelidir.) ayrıca aynı kırmızı reçeteye en fazla Concerta 18 mg,27 mg,36 mg, 54 mg Tabletler iki kutu ve Ritalin 10 mg tablet iki kutu beraber yazılabilir.
Concerta kontrollü salım tableti (30x36 mg)
Concerta kontrollü salımtableti (30x54 mg)
Concerta kontrollü salımtableti (30x27 mg)
*Buprenorphine HCl 9 mg (parenteral)  
Temgesic ampul (5x0.3 mg) 30 ampul
*Buprenorphine HCl 10 mg (oral)
Temgesic sublingual tablet (50x0.2 mg) 1 kutu
Nopan sublingual tablet (20x0.2 mg) 2 kutu
Medikinet 5 mg  30 Tablet 4 kutu (1 aylık) NOT:Aynı kırmızı reçeteye iki aylık doz olarak;
-Medikinet Retard Kapsül formları toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve 30 tabletlik
ambalaj şekli için toplam 4 kutu, 50 tabletlik ambalaj şekli için toplam 2 kutuyu geçmeyecek
şekilde birlikte reçete edilebilir.
-Uzun etkili olmayan Metilfenidat HCl içeren ilaçlar (konvansiyonel tabletler) ve uzun etkili
Medikinet formlarının aynı reçeteye toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve her iki formun
toplamı; 30 kapsüllük ambalaj şekilleri için 4 kutu, 50 kapsüllük ambalaj şekilleri için 2
kutuyu geçmeyecek şekilde birlikte reçete edilebilir.
-Uzun etkili olmayan Metilfenidat HCl içeren ilaçların (konvansiyonel tabletlerin) farklı
formları aynı reçeteye toplam maksimum doz 60 mg/gün'ü ve her iki formun toplamı; 30
tabletlik ambalaj şekilleri için 12 kutu, 50 tabletlik ambalaj şekilleri için 6 kutuyu geçmeyecek
şekilde reçete edilebilir.
-Ayrıca Medikinet Retard Kapsül formları ile Concerta Kontrollü Salım Tablet formları
birlikte reçete edilemez.
Medikinet 5 mg 50 Tablet 3 kutu  (1 aylık)
Medikinet 10 mg  30 Tablet 12 kutu  (2 aylık)
Medikinet 10 mg  50 Tablet 6 kutu  (2 aylık)
Medikinet 20 mg 30 Tablet 6 kutu  (2 aylık)
Medikinet 20 mg 50 Tablet 3 kutu  (2 aylık)
Medikinet Retard 5 mg 30 kapsül 4 kutu (2 aylık)
Medikinet Retard 5 mg 50 kapsül 2 kutu  (2 aylık)
Medikinet Retard 10 mg 30 kapsül 4 kutu (2 aylık)
Medikinet Retard 10 mg 50 kapsül 2 kutu  (2 aylık)
Medikinet Retard 20 mg 30 kapsül 4 kutu (2 aylık)
Medikinet Retard 20 mg 50 kapsül 2 kutu  (2 aylık)
Medikinet Retard 30 mg 30 kapsül 4 kutu (2 aylık)
Medikinet Retard 30 mg 50 kapsül 2 kutu  (2 aylık)
Medikinet Retard 40 mg 30 kapsül 2 kutu  (2 aylık)
Medikinet Retard 40 mg 50 kapsül 1 kutu  (2 aylık)
Oxopane 5 mg 28 kapsül 9 kutu  
Oxopane 5 mg 56 kapsül 5 kutu
Oxopane 5 mg 90 kapsül 3 kutu
Oxopane 10 mg 28 kapsül 5 kutu
Oxopane 10 mg 56 kapsül 3 kutu
Oxopane 10 mg 90 kapsül 2 kutu
Oxopane 20 mg 28 kapsül 3 kutu
Oxopane 20 mg 56 kapsül 2 kutu
Oxopane 20 mg 90 kapsül 1 kutu
Xyram 500 mg / ml 9 kutu NOT:Xyrem 500 mg/ml Oral Çözelti, Polisomnografi ve MSLT ile tanısı konulup, sadece
Nöroloji uzmanları tarafından kırmızı reçete ve üç uzman hekimin imzası bulunan ilaç
kullanım raporu ile reçete edilebilecektir.Onaylanan risk yönetim planı doğrultusunda
eczanelerde ve ecza depolarında bulunmamak kaydıyla, sözleşmeli kuruluş temsilcisi
tarafından hastaya eczanede "Xyrem İçin Bilgilendirilmiş Hasta Onam Formu" eşliğinde
teslim edilmek suretiyle üç aylık rapor için en fazla 9 (Dokuz) kutu ilaç hastaya
verilebilir.Hasta ilk üç ayda iki haftada bir hekim tarafından görülmeli, sonrasında üç ayda
bir takibi yapılmalıdır.