14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM;

Bugün 14 Mayıs Eczacılık Günü, Bağımsız bir Eczacılık sınıfının açıldığı ve ilk dersin verildiği günden bu yada 176 yıl geçti.

Bizler tarihsel mirası, toplumsal misyonu ve gelecek vizyonu ile sağlıklı yaşam hakkını temel düstur edinmiş kutsal bir mesleğin mensubu olmanın onurunu ve sorumluluğunu taşıyoruz.

Türkiye de 2004 yılından beri uygulanan sağlıkta dönüşüm ve global bütçe yöntemi yıllar geçtikçe daha da belirginleşen ve somutlaşan olumsuz etkiler yaratmıştır. İlaç harcamalarında tasarruf adına uygulanamayan konular düzenlemeler, ilaç fiyatları üzerinde baskı oluşturmakta, buna bağlı olarak Eczane ekonomileri büyük çapta kayıplar yaşamaktadır.

Yıllardır hem kamu ekonomisinin korunması, hem de ilaca erişim hakkının gerekli olduğunu savunmaktayız. Ancak, ilaç bulunabilir ve alınabilir olmalıdır. İlaç fiyatlarının sürekli düşüyor olması, geliri sadece buna bağlı olan Eczacıları ekonomik olarak zora sokmuş, bunun yanı sıra bazı ilaçların Türkiye pazarından çıkmasına neden olmuştur.

Eczacı her geçen gün artan Eczane işletim masraflarını karşılama ve nitelikli ilaç hizmeti vermeyi sürdürme açısından zorluk çekmektedir. Türk Eczacılar Birliği Aralık 2014 te Eczacı ve Eczane profili araştırması yapmıştır. Bunun sonucunda HER İKİ ECZACIDAN BİRİNİN ZOR DURUMDA olduğunu tespit etmiştir. Eczanelerimiz bugün 73.500 kişiyi istihdam etmektedir. 1. Basamak sağlık kuruluşu olan Eczanelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunumu için politika yapıcıların acilen önlem almaları gerekmektedir. Sadece maliyet odaklı yaklaşımların halk sağlığına tehdit oluşturduğu ve halkın ilaca erişim hakkını zedelediği açıktır.

Geçen yıl meydana gelen SOMA Maden faciasını da üzüntü ile hatırlatmak isterim. Ülkemizde ve Dünyada tüm insanların en iyi yaşam koşullarına ulaşmasını dilerken tüm Eczacı arkadaşlarımın 14 Mayıs Eczacılık Bayramını kutluyorum.

Saygılarımla Teşekkürler