SGK Protokolü Taslağı Hakkında

Bilindiği üzere 30.06.2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile bir Ek Protokol imzalanmış ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol mevcut hükümleri ile birlikte01.10.2015tarihine kadar uzatılmıştı.

01.10.2015 tarihi itibari ile süresi dolacak olan Protokolle ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yetkilileri arasında 13.08.2015 tarihinde bir toplantı gerçekleşmiş ve Türk Eczacıları Birliği SGK Protokolü Komisyonu’nunca hazırlanan taslak metin Kurum yetkililerine sunulmuştur.
Taslak metnimize karşılık olarak Kurum yetkilileri tarafından hazırlanan Protokol Taslağı metni de tarafımıza ulaştırılmıştır.

Ekte sunulan taslağın 1. sütununda mevcut yürürlükteki Protokol, 2. sütunda TEB olarak değiştirilmesini, çıkarılmasını veya eklenmesini talep ettiğimiz öneriler ve 3. sütunda ise SGK'nın değişiklik, ekleme ve çıkarılmasını istediği öneriler bulunmaktadır. Protokol müzakereleri yeni başlamış olup önümüzdeki günlerde devam edecektir.

Bu taslağın tüm üyelerimiz tarafından madde madde incelenmesini varsa önerilerintebgenelsekreteri@gmail.comadresine mail gönderilmesini meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

Protokol taslağı için tıklayınız.