Aldolan Ampul Hakkında Talimatname

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Kurumun web sayfasında yayımlanan 11.01.2016 tarihli duyuru ekinde; Aldolan Ampul isimli ilaç hakkında 17.08.2015 tarih ve 1812184 sayılı Talimatname yer almakta olup Talimatname ile;

Pethidin HCl adlı kontrole tabi maddeyi içeren ilaçların 29.04.1998 tarihli ve 16257 sayılı Bakanlık Genelgesi ile "Kırmızı Reçete İle Verilecek İlaçlar" kapsamına alındığı,

Söz konusu etken madde için, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği takdirde 5 günden önce tekrarlanmamak üzere, bir reçeteye yazılabilecek azami doz 1500 mg olarak belirlendiği, ilacın reçetelendirilmesinde karşılaşılan problemler ve buna bağlı olarak zamanla gelişen yüksek bağımlılık potansiyeli göz önüne alındığında ilacın reçetelendirilmesine ilişkin hususlarda düzenleme yapılmasının zaruri olduğu,

Bu bağlamda 29.04.1998 tarihli ve 16257 sayılı Bakanlığımız Genelgesinde Pethidin HCl içeren ilaçlar ile ilgili olarak yer alan "aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği takdirde" ifadesinin kaldırıldığı, Aldolan 100 mg/2 ml Ampul adlı ilacın Bakanlıkça onaylı 12.06.2015 tarihli güncel Kısa Ürün Bilgisine "Kronik ağrı tedavisinde kullanımı kontrendikedir." ve "Akut ağrı tedavisinde 5 (beş) günden daha uzun kullanımı uygun değildir." ifadelerinin eklendiği,

Diğer yandan Pethidin HCl etken maddesini içeren ilaçlar için maksimal dozları

*Aldolan 100 mg/2 ml 5 Ampul için 3 (üç) kutu,
*Aldolan 100 mg/2 ml 3 Ampul için 5 (beş) kutu,
*Pethidine Antigen 100 mg/2 ml Ampul için 2 (iki) kutu olmak üzere adı geçen ilaçların Kırmızı Reçete ile verilmeleri gerektiği ve 3 (üç) aydan önce tekrar reçete edilmeyeceği,

Ayrıca Kırmızı Reçetelerin sadece hastane dışına çıkan yani serbest eczanelerce karşılanacak uyuşturucu madde ve müstahzarları için kullanıldığından bahsi geçen ilaçların hastanelerde kullanımları yukarıda belirtilen hususlara tabi olmadığı bildirilmekte olup, konunun meslektaşlarımıza duyurulması istenmektedir.

Kurumun yazısı ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.