Hekimler için E-İmza İşlemleri Zorunluluğu Hakkında

Bilindiği üzere, Birliğimizin resmi internet sayfasıwww.teb.org.tr’deyayımlanan 04.01.2016 tarihli duyuru ile;

E-imza uygulamasının başlayacağı tarihte (05.01.2016) gerekli teknik imkana sahip olmayacak hekimler için e-imza zorunluluğu uygulamasına geçiş için 3 aylık süre verildiği ve süre bitiminde hekimlerin sadece elektronik imza ile işlem yapabileceği belirtilmiş olup; bu süre içerisinde e-imza ile imzalanmamış, SUT hükümlerine uygun yazılan reçetelerin de eczanelerce karşılanabileceği belirtilmişti.

3 aylık sürenin dolması nedeni ile e-imza temin edemeyen hekimlerin reçete düzenleme durumları ile ilgili yaşanan tereddütlere istinaden Kurum yetkilileri ile görüşme gerçekleştirilmiş olup,

E-imza temin edemeyen hekimler için yine bir geçiş süresi tanımlandığı bu süre boyunca e-imza ile düzenlenmemiş elektronik reçetelerin ve bunlar haricinde oluşturulan manuel reçetelerin karşılanmasında bir sakınca olmadığı bilgisi alınmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ