T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Eren Usul’u Ziyaret

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Eren Usul’u Ziyaret


Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz. Cenk Kes ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Ali Erdem, 05.12.2023 tarihinde, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Eren Usul’u ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdiler.


Görüşmede, Sayın Genel Müdüre,


* Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında devam eden İlaç Temin Protokolü revizyon sürecinin tamamlanması,

* Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan ek protokol ile 01.10.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe alınacağı belirlenen maddi düzenlemeler için mahsuplaşma işlemlerinde, ek fatura düzenleyememiş olan meslektaşlarımız için de mahsuplaşma işlem sürecinin Kurum tarafından tamamlanması,

* İlaç firmalarınca, kamu kurum ıskontoları ile ilgili eczacıların iş yükünü artıran farklı sistemler uygulanmasından vazgeçilmesi ve bu konunun ilaç firmaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında çözümlenmesi,

* Deprem bölgesindeki meslektaşlarımızca SGK protokolü kapsamında % 0 ıskonto uygulanması ve bu meslektaşlarımıza Reçete Başı Hizmet Bedelinin en yüksek baremden uygulanması; Deprem bölgesinde kalarak ilaç ve eczacılık faaliyetini devam ettiren meslektaşlarımızın, bu bölgede nüfus azalmasına bağlı olarak reçete sayısındaki düşüş nedeniyle, SGK ödemelerinin 30 gün erken ödenerek desteklenmesi,

* Majistral Tarifemizin, Medula’da güncel fiyatlara uygun şekilde güncellenmesi; majistral reçete karşılanmasında, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen 500 TL lik üst limitin güncel koşullara göre yükseltilmesi; enjektör, iğne ucu, şeker ölçüm stripleri ve eczaneler tarafından karşılanan medikal malzemeler için uygulanan fiyatlarda güncelleme yapılması,

* Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü kapsamında, diyaliz reçetelerinin de kan ürünü reçetelerinde olduğu gibi erken ödenmesi,


* Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan meslektaşlarımızın özlük haklarının korunması ve düzenleme yapılması,


konularındaki taleplerimiz aktarıldı.