2012 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI KONUŞMASI

Değerli Meslektaşlarım,

Odamız Olağan Genel Kuruluna hoş geldiniz.
Hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum.
Ülkemizde, birçok konu gibi sağlık alanı da yoğun bir süreç yaşamakta, yapılan değişikliklerden biz Eczacılar ve Mesleğimiz en fazla etkilenmektedir. İlacın en büyük alıcısı olan devlet, mali bütçede ön görülen maliyetin üstüne çıkmamak için bir çok tedbir bir almaktadır. Bunun sonucunda biz eczacıların mesleğimizi sürdürebilmesi gittikçe zorlaşmaktadır.
Sonuçta bizler ilaç dışında da yeni pazar arama içine girdik ve bu ürünleri eczanelerimize yavaş yavaş sokmaya başladık.
Ancak güçlü sermayeler karşısında biz eczacıların rekabet şansı ne olacak, ileriki günlerde hep beraber göreceğiz, yani eczacılığın geleceğini tamamen Dermokozmetiklere, bitkisel ilaçlara, medikallere bağlamak çözüm olmayacaktır diye düşünüyorum.
Bilimsel araştırılması yapılmış, güvenilirliği, yan etkileri ispatlanmış ilaçlar tedavide daima tercih edilecektir.
Bu yüzden ilaçlar ticari kaygı olmadan eğitimli kişiler tarafından hastalara ulaştırılan bir ürün olmalıdır.
Değerli Meslektaşlarım,
Gelecekte eczacılık mesleğini seçen arkadaşlarımız, 31 Mayıs 2012 de yürürlüğe giren, yeni 6297 sayılı yasamız ile mesleklerini daha üst seviyede yapacaklardır diye düşünüyorum. Hazırlıkları biten yönetmelik taslakları yayınlanmaya başlanmıştır. Sizlerde burada gördüğünüz eksiklikleri bizlere bildirirseniz, katkıda bulunmuş olursunuz.
Değerli Meslektaşlarım,
Önümüzdeki süreçte en büyük mücadeleyi fiyat düşüşlerinden dolayı oluşan stok zararlarını geri kazanma konusunda yapacağız. Bu bağlamda Kasım 2011 de İTS’ den aldığımız stok zararı miktarı kadar faturaları, depolara keserekEylül ayı hesaplaşmasını yapmamız gerekmektedir.
Bunu yapmış olan arkadaşlar sürdürmeli, henüz yapmamış olanlarda bu ay itibari ile stok zararı faturalarını kesip ödeme tutarından düşmelidirler.Firma ve depolara karşı göstereceğimiz kararlı ve ortak tavır sonuç almamızı kolaylaştıracaktır.
Değerli Arkadaşlar,
Çok hızlı değişimlerin yaşandığı süreçte, daha çok bir arada durabilmemiz gerektiğini vurgulayarak, sözlerime son veriyorum.
Hepinize mutlu ve sağlıklı yarınlar diliyorum.
Ecz. Aytül ÇİLOĞLU
Başkan