ECZANE AÇILIŞ İŞLEMLERİ

YENİ ECZANE AÇILMASI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. 2 Adet yarım kapaklı karton dosya hazırlanarak, 1. dosyaya evrakların aslı , 2.dosyaya fotokopileri konulacaktır.

 2. *Sağlık Müdürlüğüne yazılmış başvuru dilekçesi
  * Bölge Ecza Odası Başkanlığına yazılmış başvuru dilekçesi

 3. Son 1 (bir) ay içerisinde çekilmiş 4*6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf
  (polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır)

 4. Müdürlükten verilecek Matbu form (Eksiksiz yazı ile doldurulmuş ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı kısmı, Eczacının ikametgâhının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır.) doldurulacak. Başvuruda eczacı/mesul müdüre ait T.C kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.

 5. Varsa, En son çalıştığı eczane / eczane deposu / iş yerinden ayrıldığını gösteren ayrılış belgesi (tasdikli olmalı ve yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)

 6. Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak Müdürlüğümüzce tasdik edilecektir.)

 7. El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş

 8. Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı olmadığına dair ibarenin bulunduğu tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/Sağlık Müdürlüğümüzce tasdik edilmiş olmalıdır.)

 9. Resmi bir Sağlık Kurumundan alınmış eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı olmadığına dair ibarenin bulunduğu rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/Sağlık Müdürlüğümüzce tasdik edilmiş olmalıdır.)

 10. Savcılık belgesi (Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının karar fotokopileri de eklenir.)

 11. İkametgâh ilmühaberi (Yetkilice tasdikli olmalıdır.)

 12. Bölge Ecza Odası Başkanlığından alınan oda kayıt ve uygunluk belgesi. (Yeni mezunlar ve diğer illerden yeni açılış için gelenler)

 13. Eczane ölçülerini belirten (mimar tarafından çizilmiş) yerleşim planı olacak (Ölçek: 1/50). Yerleşim planında eczanenin adı, adresi ve eczacının adı yazacak. Eczanenin metrekaresi ile ilgili hesaplar açık ve anlaşılır şekilde yazılacak. Hesaplamada kullanılan ölçüler krokide mutlaka gösterilecek. Kolonlar, merdivenler ve kullanılmayan alanlar brüt alandan düşürülerek içten içe net kullanım alanı hesaplanacak. Krokiyi çizen mimarın oda sicil numarası, kaşesi ve imzası krokide olacak.
  İlçelerde açılacak eczanelerin krokilerinde 6197 sayılı Eczacılar ve Eczanelerle ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygundur denerek Sağlık Grup Başkanlığının mührü doktor imza ve kaşesi olacak, ayrıca Bölge Eczacı Odası Temsilcisi Eczacısı da aynı şekilde krokiye kaşesini basarak imzalayacak.
  Vaziyet planında (Ölçek:1/50) yukarıda belirtilen şekilde eczacının adı ve eczanenin adresi olacak. Eczanenin bulunduğu yer ile ilgili bilgiler vaziyet planında gösterilecek. Mimar ve onayla ilgili olan hususlar yukarıda belirtilen şekilde olacak.

 14. Belediye başkanlığından imzalı işyerine ait “yapı kullanım izin belgesi” veya “eczane açılacak yerin adresi belirtilerek bu mahallin belediye kayıtlarında işyeri olduğuna dair” belge.

 15. Kira sözleşmesinin sureti olacak.

 16. Makbuzlarda eczanenin adı ve adresi belirtilen Eczanenin elektrik işletmesi ile yaptığı sözleşme ve depozit makbuzlarının aslı gibidir onaylı sureti.

 17. Makbuzlarda eczacının adı ve adresi belirtilen eczanenin su işletmesi ile yaptığı sözleşme ve depozit makbuzlarının aslı gibidir onaylı sureti olacak.

 18. Ruhsat harç makbuzu aslı.

 19. Müdürlükten verilecek “İlaç Takip Sistemi Kayıt Formu” nu doldurulacak. (RUHSAT ALINDIKTAN SONRA)


Not :İstenilen belgeler (8-9-10-11 nci maddelerde yer alan belgeler) İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.