VERESELİ ECZANE İŞLEMLERİ

VERESELİ ECZANELER İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. 2 Adet yarım kapaklı karton dosya hazırlanarak, 1. dosyaya evrakların aslı, 2.dosyaya fotokopileri konulacaktır.

 2. Mesul Müdüre ait son 1 (bir) ay içerisinde çekilmiş 4*6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır)

 3. Oda kayıt belgesi

 4. Özgeçmiş

 5. Ayrılış belgesi (En son çalıştığı yerden)

 6. Varislerin İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait dilekçesi

 7. Mesul Müdürün İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait dilekçesi.

 8. Matbu form (Mesul Müdür tarafından doldurulacak).

 9. Mesul Müdürün Adli Sicil Kaydı

 10. Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı olmadığına dair ibarenin bulunduğu tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/Sağlık Müdürlüğümüzce tasdik edilmiş olmalıdır.)

 11. Resmi bir Sağlık Kurumundan alınmış eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı olmadığına dair ibarenin bulunduğu rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/Sağlık Müdürlüğümüzce tasdik edilmiş olmalıdır.)

 12. Mesul Müdürün ikametgah ilmühaberi

 13. Mesul Müdürün noter tasdikli nüfus cüzdanı örneği

 14. Mesul müdürün Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak Müdürlüğümüzce tasdik edilecektir.)

 15. Mesul müdür belgesinin aslı ( Mesul müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge)

 16. Varisin ikametgah ilmühaberi

 17. Noter tasdikli feragatname/muvafakatname.

 18. Çocukların öğrenci belgesi

 19. Varisin noter tasdikli nüfus cüzdanı örneği

 20. Noter tasdikli veraset ilamı

 21. Gömme izin kağıdı

 22. Eczanenin eski ruhsatnamesi


Not :İstenilen belgeler (9-10-11-12-16 nci maddelerde yer alan belgeler) İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla bir (1) ay önce alınmış olmalıdır.