ÜYELİK KAYDI

ECZACI ODASINA KAYIT İŞLEMLERİ

Eczacı odamıza kayıt olmak için gerekli belgeler ;

  1. Odaya üye kaydının yapılmasını belirten dilekçe.

  2. Kısa özgeçmiş.

  3. 1 Adet telli dosya.

  4. EBS’ye kaydının yapılmasını belirten dilekçe.

  5. Nüfus cüzdan sureti ( Resmi Onaylı )

  6. İkametgah ( Resmi Onaylı )

  7. Mezuniyet belgesi fotokopisi ( Ön - arka yüzü noterden tasdikli )

  8. Noter onaylı imza sirküleri.

  9. Üye giriş aidatı, yıllık aidat, yardımlaşma sandığı giriş aidatlarının yatırılmış olduğunu gösterir makbuz veya dekontun ibrazı. ( Aidatlar nakit olarak odaya ödenir ya da 555074 no’lu hesaba yatırılarak dekontu ibraz edilir )