MESUL MÜDÜR TAYİNİ

ECZANE MESUL MÜDÜR TAYİNLERİNDE

 1. 2 Adet yarım kapaklı karton dosya hazırlanarak, 1. dosyaya evrakların aslı, 2. dosyaya fotokopileri konulacaktır.

 2. Eczacıya ait dilekçe (mesul müdür atanma gerekçesi belirtilecek)

 3. Atanacak mesul müdüre ait dilekçe.

 4. Müdürlükten verilecek Matbu form (Eksiksiz yazı ile doldurulmuş ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı kısmı, Eczacının ikametgâhının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus Müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır.) doldurulacak. Başvuruda eczacı/mesul müdüre ait T.C kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.

 5. Mesul müdürün Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak Müdürlüğümüzce tasdik edilecektir.)

 6. El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş.

 7. Varsa, En son çalıştığı eczane / eczane deposu / iş yerinden ayrıldığını gösteren ayrılış belgesi (tasdikli olmalı ve yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)

 8. Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı olmadığına dair ibarenin bulunduğu tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/Sağlık Müdürlüğümüzce tasdik edilmiş olmalıdır.)

 9. Resmi bir Sağlık Kurumundan alınmış eczacılık mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı olmadığına dair ibarenin bulunduğu rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/Sağlık Müdürlüğümüzce tasdik edilmiş olmalıdır.)

 10. Savcılık belgesi (belgede adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının karar fotokopileri de eklenmelidir)

 11. ikametgâh ilmühaberi

 12. Son 1 (bir) ay içerisinde çekilmiş 4*6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf
  (polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır)

 13. Bölge Eczacı Odası Başkanlığından alınan oda kayıt belgesi

 14. Mesul müdürlük belgesinin aslı, Mesul müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge.

 15. Müdürlükten verilecek “İlaç Takip Sistemi Kayıt Formu” nu doldurulacak.

Not :İstenilen belgeler (8-9-10-11 nci maddelerde yer alan belgeler) İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.